Møte

Gjennom utvikling av en visjon innenfor boligutvikling søkte jeg å se hvordan design kan møte utfordringene med et økt antall eldre i samfunnet. Det er jobbet med møtet mellom privat og offentlig rom, fysisk og mental velvære, samt sosialisering på tvers av generasjoner i lokalsamfunn.