Små rom, om fortetting og plassmangel

Jeg har vært designer siden jeg var liten. Gjennom hele oppveksten bestod dagene av å bygge hytter i skogen og skape egne rom og gjemmesteder - særlig i trær eller bak rare steiner. Det gikk ikke en dag uten at jeg var på utkikk etter nye tomter som hadde potensialet til å bli noe nytt og bedre. Og sånn er det fortsatt.

Siden starten av masterstudiet har jeg vært opptatt av å finne mitt område og definere min rolle som designer. Det har vært spesielt viktig for meg å finne en fordypning som ikke bare ender med ett prosjekt, men som har potensialet til å bli en spesialisering videre. Masterprosjektet Små Rom er et resultat av dette.

Prosjektet tar for seg fortetting og plassmangel som et dagsaktuelt tema, konsekvensene av at boligene blir mindre og hvorfor møtet mellom møbelet og rommet automatisk blir viktigere.

Gjennom den praktiske forskningen og tilegning av teori, har jeg fått nyttige erfaringer og kunnskap om prosjektets tema. Jeg ønsker gjennom mine forprosjekter, utprøvinger og transformasjonen av tørketårnet på Briskeby brannstasjon, å fortelle en historie om min utvikling og min tolkning av temaet sett fra eget fagfelt.